Linux


(סקוניל)
Unix - "סקינוי" תססובמ הלעפה תכרעמ
ישומישל םג המיאתמה םיישיא םיבשחמל
.םישמתשמ יובירו תשר
התוביציב תנייטצמה וז הלעפה תכרעמ
.םיבשחמה םלועב דבכנ םוקמ תספותו תכלוה